Gondoskodó ESFJ

Extroversion - domináns, kifelé forduló, egyenes, határozott
Sensing - gyakorlatias, ügyes, hagyományos, részletes
Feeling - gondoskodó, nagyvonalú, érzékeny, ápoló
Judging - szervezett, strukturált, határozott, kitartó

13 %

A népesség 13%-a
rendelkezik Gondoskodó tipológiával.

Milyen szakma illik hozzád?

Az Emiero személyiségteszt elárulja neked. A hosszabb teszt kitöltése pontosabb eredményekkel jár.

Pontos teszt 60 kérdés Gyors teszt 20 kérdés

A Emiero teszt kitöltése után a megfelelő szakmák jegyzékén kívül azt is megtudhatod, hogy mely ismert személyiségek rendelkeznek, vagy rendelkeztek hozzád hasonló tipológiával.

Basic characteristics:

  • Kedvesek másokkal és együttérzőek
  • Szórakoztatóak
  • Jól szervezettek
  • Gyakorlatiasak
  • Lojálisak
  • Örülnek ha segíthetnek másokon
  • Önfeláldozóak
  • Megbízhatóak
  • Keresik a jóváhagyást

Typology description - Gondoskodó

Ez a leginkább társasági személyiségtípus. Hajlamosak mindenkit idealizálni akiket a közelükbe engednek. Az emberiség 13%-a tartozik ebbe a csoportba. Gondoskodó jellemük miatt mások szükségleteit sokszor a sajátjuk elé helyezik. Jól érzékelik egy adott helyzet tárgyi és emberi oldalát is. A külső hatásokat, információt, adatot, hírt elvontan, a bennük kiváltott érzelmek alapján ítélik meg. Tevékenységükre szervezettség jellemző. Ebbe a csoportba tartozó férfiak kevésbé fogékonyak a vezetés, irányítás iránt, főként ha ez mások rovására történik.

A Gondoskodókból (továbbiakban csak ESFJ) barátságosság, segítőkészség és gondoskodás sugárzik.

Általában kiváló vendéglátók, akiknél jól érzik magukat az emberek és nemcsak azért, mert általában egyből megjegyzik mások nevét és kedvteléseit. Figyelmesek mások szükségletei iránt és nem sajnálnak energiát áldozni azok kielégítésére. A szó legjobb értelmében hagyománykövetők, akik nem felejtik az emberek születésnapját.

Sérti őket mások érdektelensége, környezetüktől elvárják a pozitív visszajelzést. Észreveszik, hogy néznek ki, miként viselkednek mások és a társadalmi normák alapján ítélik meg cselekedeteiket. Börtönben érzik magukat ha nincsenek emberek közt.

A felelősségérzetük és rendszeretetük miatt néha az ESTJ-re hasonlítanak, de a viselkedésüket befolyásoló tényezők eltérőek. Az ESTJ-k objektív és logikus tényezők motiválják, amelyek függetlenek az emberi kapcsolatoktól. Az EFSJ-nek ezzel szemben személyes indokai vannak, melyeket a másik féllel ápolt kapcsolat minősége is befolyásol. Önbecsülésüket befolyásolja, hogy mit gondolnak róluk a számukra fontos, közelükben álló személyek. Mindent megtesznek, hogy életük és cselekedeteik a másokkal ápolt jó kapcsolat példája legyen, jó szülők, szomszédok, beosztottak, stb. legyenek. Azok az EFSJ-k akik örülni tudnak annak, ha környezetük azért fogadja el őket amilyenek és nem azért amit tesznek, szükség esetén függetleníteni tudják magukat mások véleményétől, így méginkább önmaguk lehetnek. Ezáltal elérik, hogy mások megjegyzéseit nem sértésként, inkább tanácsként fogják fel. Az ESFJ-k és ENFJ-k gyenge pontja a pontosságot igénylő, logikus és bonyolult elemzéseket tartalmazó feladatok elvégzése. Ha hanyagolják a racionális énjüket előfordulhat, hogy stresszhelyzetben robbannak, így sokszor erős, logikát nélkülöző, irracionális és igazságtalan kritikát fogalmaznak meg. A kiforratlan gondolkodás miatt előfordulhat, hogy feltételek nélkül elfogadnak egy ideológiát vagy rendszert, anélkül, hogy azt mélyebben is ismernék.

Milyen szakma illik hozzád?

Az Emiero személyiségteszt elárulja neked. A hosszabb teszt kitöltése pontosabb eredményekkel jár.

Pontos teszt 60 kérdés Gyors teszt 20 kérdés

A Emiero teszt kitöltése után a megfelelő szakmák jegyzékén kívül azt is megtudhatod, hogy mely ismert személyiségek rendelkeznek, vagy rendelkeztek hozzád hasonló tipológiával.