Oltalmazó ISFJ

Introversion - független, önálló, visszafogott, kiegyensúlyozott
Sensing - gyakorlatias, ügyes, hagyományos, részletes
Feeling - gondoskodó, nagyvonalú, érzékeny, ápoló
Judging - szervezett, strukturált, határozott, kitartó

5 %

A népesség 5%-a
rendelkezik Oltalmazó tipológiával.

Milyen szakma illik hozzád?

Az Emiero személyiségteszt elárulja neked. A hosszabb teszt kitöltése pontosabb eredményekkel jár.

Pontos teszt 60 kérdés Gyors teszt 20 kérdés

A Emiero teszt kitöltése után a megfelelő szakmák jegyzékén kívül azt is megtudhatod, hogy mely ismert személyiségek rendelkeznek, vagy rendelkeztek hozzád hasonló tipológiával.

Basic characteristics:

  • Megbízhatóak, mindkét lábukkal a földön állnak
  • Rendszeretőek
  • Nem szeretik a konfliktusokat és vitákat
  • Kedvesek, jószívűek, körültekintőek
  • Gyakorlatias gondolkodás a jellemző
  • Szeretik a konkrétumokat
  • Észlelik mások érzéseit
  • Kiválóan emlékeznek a részletekre

Typology description - Oltalmazó

Az ISTJ-hez hasonlóan az Oltalmazók (továbbiakban csak ISFJ) is a realitással kapcsolatos információkat és tényeket kedvelik. Ezeknek az introvertáltaknak, akik az emberiség 5 százalékát teszik ki, nem okoz gondot extrovertáltként viselkedni, amennyiben úgy kívánja a helyzet. Az ISTJ-kel ellentétben nem számokon, logikai tételeken keresztül látják a világot, kitűnően érzékelik mások preferenciáit is. Az ISFJ-k hasonlóan az ISTJ-khez magukban hordozzák a történelem és folyamatosság iránti érzéket. Náluk ez inkább a kapcsolatok és nem az ideák, emberek és nem intézmények történelmére vonatkozik.

Az összes típus közül a leginkább hajlamosak lemondani saját dolgaikról és átadni magukat kötelességeiknek. Tudják, hogy a munka önmagában is erény, a szórakozást pedig meg kell érdemelni. Ha valamit elkezdenek, azt be is fejezik. Mindeközben végig betartják az előírásokat, szabályokat, ezeket törvényként tisztelik.

Felháborodnak, egyenesen botrányosnak tartják, ha más megszegi az előírásokat. Úgy látják, hogy ezzel másokat sértenek, azokat, akik energiát nem sajnálva, mások hasznára összeállították azokat. Ennek ellenére nem láttattják ingerültségüket. Inkább főnek a saját levükben, nem szeretik a konfliktusokat. Kirobbannak ha túlságosan is sokáig hagyják gyülemleni a feszültséget, de ilyenkor már nem urai a helyzetnek. Szeretik az összhangot, egészen extrém helyzeteket is bevállalnak, hogy megelőzzék a konfliktust. A váratlan és aránytalan sikertelenség ugyanannyira meglepi őket mint a siker.
Előfordulhat, hogy vonakodnak nyíltan kinyilvánítani szeretetüket vagy örömüket, inkább közvetett módját választják a közlésnek. Ez megzavarhatja környezetüket. Azt gondolhatják, hogy nemcsak félénkek és visszafogottak, de talán nem is vágynak a fizikai közelségre. Viszont ennek fordítottja az igaz. Az ISFJ-k vágynak a test, lélek és gondolatok összhangjára és egy olyan társról álmodoznak, aki tisztelni fogja törékeny lelki világukat.

Talán egy ISFJ volt, aki először kimondta, hogy az „én házam az én váram“. Védik területüket a külső, zavaró körülményektől. Teljesen átadják magukat családjuknak, munkájuknak, barátaiknak, alkalmazkodnak hozzájuk, ezért könnyű velük kijönni. De mindezt csak addig, amíg nem érzik veszélyben értékeiket. Ha egy ISFJ megharagszik valakire, csodálkozni fog, hogy meddig képes tartani a haragot. Az IFSJ-k különösen megbízhatóak. Zavarja őket ha állandóan változó környezetben, vagy feltételek mellett kell dolgozniuk. Mivel hasznosak szeretnének lenni, általában olyan területen találjuk őket, ahol segíteni kell másoknak. Együtt tudnak érezni a szenvedőkkel, a többi típushoz képest is a leginkább alázatosak. A legjobb kapcsolatokat, a legjobb eredményeket ott érik el, ahol másokkal kell törődniük, függenek tőlük. Ebből merítik energiájukat is, az ISFJ-k számára fontos, hogy hasznosak legyenek.

Az ESFJ-kel ellentétben, akik inkább a társadalmilag is elfogadott szabályok és értékek mentén mozognak, az ISFJ-ket szubjektívebb dolgok motiválják.

Amíg az EFJ-k (Tanítók, Gondoskodók) viselkedését társadalmi egyezmények és szerepek befolyásolják, pl. jó szülők, állampolgárok, vagy munkatársak szeretnének lenni, addig az IFJ-k (Tanácsadók, Oltalmazók) az élményt, belső érzéseket keresik- segítők, mentők, ápolók szeretnének lenni. Az ISFJ-k nem ismernek határokat ha egy családtagnak, munkatársnak, vagy egy számukra teljesen idegen embernek kell segíteni. Ilyenkor nem nézik, hogy mekkora energiát, időt kell feláldozniuk a siker érdekében.

Az ISFJ-k kiváló igazságérzettel rendelkeznek, az egyenlőség szószólói. Gyakorlatias emberek, akiket nem vonzanak az elméletek.

Minden felettes álma a kellemes, megbízható, figyelmes munkavállaló. Csoportban kevésbé lehetnek magabiztosak, mivel időre van szükségük, hogy feldolgozzák az információt, egyenként és fokozatosan. Ez a delegálás során is megnyilvánulhat, úgy is észlelhetik, hogy azért kell továbbadni egy adott feladatot, mivel ők nem képesek végrehajtani, segítségre van szükségük. Az új ötletek és megoldások generálása nem az ő asztaluk. Jól dolgoznak viszont a részletekkel és a rutinfeladatok sem okoznak nekik gondot.

Az ISFJ-k nem egyszer találkoznak a meg nem értéssel és alábecsüléssel. Mivel időre van szükségük egy-egy döntés meghozatalához, a valósnál kevésbé bölcs ember benyomását is kelthetik. Az ISTJ-k számára ez könnyebben elviselhető az emberektől független, logikus gondolkodásmódjuk miatt, az ISFJ-k számára viszont ez nehéz helyzetet okozhat, mivel ők jobban függnek a környezetüktől. Természetükből adódóan visszafogottak, nem szeretik ha bármikor, bármivel pocsékolnak.
A megtakarítást, felkészülést a rosszabb időkre erénynek tartják.

Milyen szakma illik hozzád?

Az Emiero személyiségteszt elárulja neked. A hosszabb teszt kitöltése pontosabb eredményekkel jár.

Pontos teszt 60 kérdés Gyors teszt 20 kérdés

A Emiero teszt kitöltése után a megfelelő szakmák jegyzékén kívül azt is megtudhatod, hogy mely ismert személyiségek rendelkeznek, vagy rendelkeztek hozzád hasonló tipológiával.